foto-karabin1.jpeg
Karabin I "Celność"

Podstawowe szkolenie strzeleckie z karabinu prowadzone zgodnie z koncepcją maksymalnego wykorzystania naturalnych możliwości fizycznych i umysłowych studentów. Program szkolenia pozwalający rozwinąć mocne podstawy strzeleckie, które są niezbędne w pracy z bronią podczas wykonywania czynności służbowych, strzelectwie bojowym czy rywalizacji sportowej. Przeznaczony dla osób na każdym poziomie zaawansowania.

Zakres szkolenia
 • warunki bezpieczeństwa BLOS;
 • montowanie i przystrzelanie przyrządów celowniczych;
 • konfiguracja pasa bojowego;
 • podstawy strzeleckie - postawa, chwyt broni, obraz przyrządów celowniczych, praca na języku spustowym;
 • ładowanie, rozładowywanie broni;
 • prezentacja broni HIGH READY / LOW READY;
 • wymiana magazynka awaryjna oraz taktyczna;
 • zacięcia ich rodzaje i sposób usunięcia;
Czas szkolenia:
 • 6h
Liczba miejsc
 • 6 osób
Potrzebne wyposażenie
 • karabin lub PCC;
 • min. 2 magazynki;
 • pas z ładownicami;
 • okulary balistyczne;
 • ochronniki słuchu;
 • amunicja min. 150 sztuk;
Cena
 • 800 PLN (własna broń i amunicja)
Dodatkowe koszty
 • Amunicja:
  • 9 mm od 50 do 200 sztuk na osobę (uzależnione od poziomu strzelca)
  • .223 od 50 do 200 sztuk na osobę (uzależnione od poziomu strzelca)