foto-pistolet.jpeg
Pistolet I "Celność"

Podstawowe szkolenie strzeleckie z pistoletu prowadzone zgodnie z koncepcją maksymalnego wykorzystania naturalnych możliwości fizycznych i umysłowych studentów. Program szkolenia pozwalający zbudować mocne podstawy strzeleckie, które są niezbędne w pracy z bronią podczas wykonywania czynności służbowych, strzelectwie bojowym czy rywalizacji sportowej. Przeznaczony dla osób na każdym poziomie zaawansowania.

Zakres szkolenia
 • warunki bezpieczeństwa BLOS;
 • dobór broni do strzelca;
 • konfiguracja pasa bojowego/sportowego;
 • podstawy strzeleckie - postawa, chwyt broni, obraz przyrządów celowniczych, praca na języku spustowym;
 • ładowanie, rozładowywanie broni;
 • wejście w cel;
 • prezentacja broni z kabury;
 • wymiana magazynka awaryjna oraz taktyczna;
Czas szkolenia:
 • 6h
Liczba miejsc
 • 6 osób
Potrzebne wyposażenie
 • pistolet;
 • 3 magazynki;
 • pas z ładownicami i kaburą;
 • okulary balistyczne;
 • ochronniki słuchu;
 • 200 sztuk amunicji;
Cena
 • 800 PLN (własna broń i amunicja)
Dodatkowe koszty
 • Amunicja:
  • 9 mm od 50 do 200 sztuk na osobę (uzależnione od poziomu strzelca)