foto-karabin1.jpeg
Karabin II "Ruch"

Podstawowe szkolenie strzeleckie z pistoletu prowadzone zgodnie z koncepcją maksymalnego wykorzystania naturalnych możliwości fizycznych i umysłowych studentów. Program szkolenia pozwalający rozwinąć mocne podstawy strzeleckie, które są niezbędne w pracy z bronią podczas wykonywania czynności służbowych, strzelectwie bojowym czy rywalizacji sportowej. Przeznaczony dla osób na każdym poziomie zaawansowania.

Program szkolenia pozwalający zbudować mocne podstawy strzeleckie. Przeznaczony dla osób na każdym poziomie zaawansowania.

Zakres szkolenia
 • warunki bezpieczeństwa BLOS;
 • przystrzelanie broni;
 • przenoszenie broni z celu na cel;
 • postawa leżąca, klęcząca, siedząca,
 • niewygodne postawy;
 • poruszanie się i strzelanie;
 • strzelanie po obrotach;
 • wymiana magazynka w ruchu;
Czas szkolenia:
 • 6h
Liczba miejsc
 • 6 osób
Potrzebne wyposażenie
 • karabin lub PCC;
 • min. 2 magazynki;
 • pas z ładownicami min. 2;
 • okulary balistyczne;
 • ochronniki słuchu;
 • 100 sztuk amunicji;
Cena
 • 800 PLN (własna broń i amunicja)
Dodatkowe koszty
 • Amunicja:
  • 9 mm od 50 do 200 sztuk na osobę (uzależnione od poziomu strzelca)
  • .223 od 50 do 200 sztuk na osobę (uzależnione od poziomu strzelca)